panorama Tyńca Małego

Wywóz odpadów z Tyńca Małego:


terminy wywozu odpadów z Tyńca Małego

Jakość powietrza w Tyńcu Małym:

Jakość powietrza w Tyńcu Małym
"Nasz Tyniec Mały"-kwiecień 2022

najnowszy numer Nasz Tyniec Mały

Budżet sołecki na 2022 rok


Sołtys wsi Tyniec Mały, podobnie jak pozostali sołtysi, otrzymał pismo od Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie wysokości środków finansowych wyliczonych na 2.022 rok. Tyniec Mały w przyszłym roku będzie miał do dyspozycji kwotę 109 950,21 zł. Kwota ta zapewni swobodną realizację planowanych zadań. Przypomnijmy, że do corocznej kwoty zaplanowanej przez gminę dla tynieckiego sołectwa Stowarzyszenie Nasz Tyniec Mały dokłada pozyskiwane corocznie od darczyńców kwoty. Środki Stowarzyszenia przeznaczane są głównie na organizację kolejnych Dni Tynieckich i innych imprez dla mieszkańców, takich jak: Wieczór Seniora, Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem, Noc Święto- jańska, Pieczony Ziemniak, Wieczór Opłatkowy, Wieczornica Święta Niepodległości, Koncert Majowy. Czasem nasza organizacja wspiera zakup urządzeń na place zabaw oraz dokłada do wydatków związanych z realizacją zadań zaplanowanych w złożonych przez Stowarzyszenie wnioskach o grant (w tym roku realizowane są dwa granty).