panorama Tyńca Małego

Kiedy wydanie książki o Tyńcu Małym ?


Nadal czekamy na rozpoczęcie druku książki ,,Tyniec Mały w dziejach Śląska". Po korekcie wydanie będzie miało ponad 600 stron, a w nim ponad 500 zdjęć historycznych i współczesnych. Będzie także informacja o przyjęciu wydrukowanej książki i spotkaniu promocyjnym wydania tysiąca sztuk.Tyniecka pomoc dla Ukrainy:Pomoc uchodźcom z Ukrainy w Tyńcu Małym
"Nasz Tyniec Mały" - grudzień 2021

logo Nasz Tyniec Mały grudzień 2021

"Nasz Tyniec Mały" - wrzesień 2021

Nasz Tyniec Mały wrzesień 2021


Wywóz odpadów z Tyńca Małego:terminy wywozu odpadów z Tyńca Małego


Jakość powietrza w Tyńcu Małym:Jakość powietrza w Tyńcu Małym